پروژه‌های اخیر

میکروژئودزی و پایش ژئودتیک گود خانه شهر

در اکثر پروژه‌های عمرانی بزرگ، خاک‌برداری‌های عمیق یا به عبارتی گودبرداری برای اجرای فونداسیون و سایر زیرساخت‌های سازه‌های عظیم یکی از بخش‌های اساسی پروژه می‌باشد و بدیهی است که رانش زمین و حرکات ژئوتکنیک ناشی از نیروهای جانبی وارده بر دیوارۀ گود احتمال فرونشست و ریزش دیواره‌های گودهای عمیق از بخش‌های جدانشدنی این‌گونه از پروژه‌ها است. پس از طی مراحل اولیه پایدارسازی کنترل شرایط موجود دیوارۀ گود یا به عبارتی ایستایی سنجی دیواره‌ها یکی از بخش‌هایی است که باید توسط مجموعه‌های حرفه‎ای نقشه ‌برداری انجام شود. اینکار علاوه بر تخصص بالای نقشه‌برداری نیازمند بهره‌گیری از تجهیزات پیشرفته علی الخصوص دوربین‌های دقیق نقشه‌برداری می‌باشد. شرکت مهندسین مشاور سرمدنگار به عنوان شرکت مشاور نقشه‌برداری با بهره‌گیری از هر دو بخش یعنی متخصصین کارآزموده و تجهیزات دقیق، یکی از شرکت‌های توانمند و دارای تجربه مفید در زمینه پایش یا ایستایی سنجی گودهای عمیق در پروژه‌های عمرانی می باشد. از نمونه‌های بارز این نوع پروژه‌ها می‌توان به میکروژئودزی و پایش ژئودتیک گود پروژه خانه شهر در محدودۀ میدان امام خمینی تهران اشاره کرد.

اطلاعات پروژه

نقشه‌برداری محدوده‌ای از فضای سبز شهری قم با استفاده از RTK‌

شرکت مهندسین مشاور سرمدنگار در راستای پروژه‌های مهندسی نقشه‌برداری برای شهرداری قم اقدام به نقشه‌برداری قسمتی از فضای سبز شهر قم با بهره‌گیری از سیستم تعیین موقعیت آنی(RTK) سامانه شمیم (وابسته به سازمان ثبت و اسناد کشور)، کرده است. در این پروژه با توجه به گستردگی و پراکندگی زیاد فضای سبز در سطح شهر و نیاز مبرم کارفرما به بهره گیری نقشه‌ها در سیستم مختصات جهانی برای بکارگیری آنها در سامانۀ GIS شهرداری، لزوم بکارگیری روشی بهینه و دارای دقت مناسب جهت نقشه‌برداری در سیستم تصویر UTM مورد توجه شرکت مشاور نقشه‌برداری سرمدنگار قرار گرفت. از آنجاییکه بهره‌گیری از روش‌های ساکن تعیین موقعیت ماهواره‌ای یا روش استاتیک بسیار زمانبر و غیراقتصادی می‌باشند لذا از سامانه تعیین موقعیت آنیRTK شمیم که علاوه بر دقت بالا امکان تعیین موقعیت آنی در سیستم تصویرUTM با دقت در حد سانتی متر را فراهم می‌کرد، به صورت گسترده در دستور کار این مشاور قرار گرفت و خوشبختانه نتایج حاصله بسیار راضی کننده و مطلوب بودند.

اطلاعات پروژه

بروز نگهداشت اطلاعات معابر و فضای سبز شهری قم

بروز نگهداشت اطلاعات پایگاه دادۀ هر سیستم اطلاعات مکانی یکی از بخش‌های اصلی جهت پشتیبانی مطلوب در این‌چنین پروژه‌هایی می‌باشد. در همین راستا شهرداری‌قم پس از اتمام برداشت فاز اول اطلاعات معابر و فضای سبز شهری قم شامل نقشه‌برداری با دقت بالا و برداشت اطلاعات توصیفی مورد نیاز در کل ۸ منطقه شهری، در قالب یک قرارداد جدید عملیات بروز نگهداشت نقشه‌ها و اطلاعات مکانی پایگاه داده معابر وفضای سبز را به مهندسین مشاور سرمدنگار واگذار نمود.

اطلاعات پروژه

شناسایی و نقشه برداری مسیر انتقال و توزیع آب‌شهری

پروژۀ شناسایی و نقشه‌برداری بخش‌هایی از خط اصلی انتقال آب شهر تهران از آبگیر بیلقان به سمت تصفیه خانه شهر زیبا با مدیریت شرکت تأمین و تصفیه آب و فاضلاب شهر تهران توسط تیم اجرایی شرکت مشاور نقشه‌برداری سرمدنگار انجام گرفت. در این پروژه عملیات نقشه‌برداری جهت تهیه ازبیلت دو لولۀ بزرگ با قطر تقریبی 2000 میلی‌متر از نوع سیمانی در دو محدوده شهرک شهید باقری تهران و کارگاه بیمارستان در حال ساخت شریعتی با استفاده از تجهیزاتی از قبیل EM Locator و GPR یا رادار نفوذی زمین توسط شرکت مهندسین مشاور سرمدنگار انجام پذیرفت.

اطلاعات پروژه

تهیه مدل سه‌بعدی پلنت LAB

مدل سازی سه‌بعدی پلنت‌های صنعتی نفت، گاز، پتروشیمی و نیرو از جمله توانایی‌های مهندسین مشاور سرمدنگار شرکت مشاور نقشه‌برداری می‌باشد. از جمله این پروژه‌ها می‌توان به مدل‌سازی سه‌بعدی ژئومتریک پلنت LAB کشور امارات متحده عربی اشاره کرد. مهندسین مشاور سرمدنگار برای مدل‌سازی سه‌بعدی از روش‌های مختلف اجرایی استفاده می‌کند و در این پروژه مدل‌سازی سه‌بعدی با استفاده از ابرنقاط اسکن شده پلنت مذکور انجام شد.

اطلاعات پروژه
قبلی 1 2 3 4 5 6 بعدی