کارمندان کلیدی شرکت

علیرضا شهریاری مرغجوئیه

علیرضا شهریاری مرغجوئیه
کارشناس سیستم‌های مدیریت اطلاعات

کارشناسی‌ارشد مهندسی فناوری اطلاعات سال ۱۳۹۴ - دانشگاه علوم و تحقیقات

مهدی شهبازی

مهدی شهبازی
مدیر پروژه‌های GIS

کارشناسی‌ارشد GIS سال ۱۳۸۸ از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

حمید پیش بین

حمید پیش بین
مسئول بخش نقشه برداری زمینی

کارشناسی ارشد عمران نقشه‌برداری دانشگاه تهران

جمشید پویان

جمشید پویان
مدیر واحد مدل سازی سه بعدی و PDMS

کارشناسی ارشد عمران نقشه‌برداری (ژئودزی) دانشگاه تهران

وحید احمدی

وحید احمدی
مدیر واحد زیر سطحی

کارشناس ارشد نقشه‌برداری (GIS) دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی