امکانات نرم‌افزاری و سخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌افزاری

   تجهیزات مهندسی
دوربین‌های توتال استیشن

دوربین‌های توتال استیشن

Leica, Trimble, Sanding

سیستم تعیین موقعیت ماهواره‌ای (GPS) سه فرکانسه Leica

سیستم تعیین موقعیت ماهواره‌ای (GPS) سه فرکانسه Leica

GS15 Viva

دستگاه رادار نفوذی زمین (GPR: Ground Penetrating Radar)

دستگاه رادار نفوذی زمین (GPR: Ground Penetrating Radar)

EM Locator

EM Locator

ردیاب زیرسطحی

فتو اسکنر لیزری

فتو اسکنر لیزری

Leica Scan Station2

AML

AML

ردیاب زیر سطحی لیزری

کوادکوپتر دوربین‌دار

کوادکوپتر دوربین‌دار

Phantom4

سیستم فتوگرامتری رقومی فتومد (PHOTOMOD)

سیستم فتوگرامتری رقومی فتومد (PHOTOMOD)