فتوگرامتری و سنجش از راه دور

تهیه نقشه کاداستر1/500با استفاده از تصاویر پهپاد نقشه برداری در سطح استان تهران

طرح ملی کاداستر از طرف سازمان ثبت ، اسناد و املاک کشور در سال 99 به ادارات تابعه ی سطح کشور واگذار گردید. مهندسین مشاور سرمدنگار به عنوان شرکت مشاور نقشه برداری ، انجام عملیات تصویر برداری با پهپاد و تهیه نقشه 1/500 کاداستر از کلیه مناطق شهری و روستایی استان تهران را به عهده گرفته و پس از اخذ مجوز های پرواز از شورای تامین استان ، اقدام به تصویربرداری با پهپاد فتوگرامتری و تهیه نقشه کاداستر کرده است.

اطلاعات پروژه

تهیه نقشه کاداستر1/500بااستفاده از تصاویر پهپاد از مناطق شهری و روستایی استان قم

طرح ملی کاداستر از طرف سازمان ثبت ، اسناد و املاک کشور در سال 1399 به ادارات تابعه ی سطح کشور واگذار گردید. مهندسین مشاور سرمدنگار به عنوان شرکت مشاور نقشه برداری، انجام عملیات تصویربرداری با پهپاد و تهیه نقشه 1/500 کاداستر از کلیه مناطق شهری و روستایی استان قم به میزان 5000هکتار را بر عهده گرفته و پس از اخذ مجوز های پرواز از سوی شورای تامین استان، اقدام به تصویربرداری با پهپاد فتوگرامتری و تهیه نقشه کاداستر کرده است.

اطلاعات پروژه

تهیه تصاویر حریم خطوط لوله انتقال گاز به روش فتوگرامتری با پهپاد نقشه‌برداری

شرکت انتقال گاز ایران به عنوان بزرگترین زیرمجموعه شرکت گاز ملی ایران وظیفۀ مدیریت، حفظ، نگهداشت و بهره‌برداری بخش عظیمی از دارایی‌های صنعت گاز کشور را برعهده دارد. این شرکت از لحاظ حجم خطوط لوله و تأسیسات تحت بهره‌برداری (بیش از 36 هزار کیلومتر خط لوله و 81 ایستگاه تقویت فشار گاز)، رتبه نخست را در آسیا و خاورمیانه و رتبه چهارم را در جهان پس از کشورهای آمریکا، روسیه و کانادا به خود اختصاص داده است. شرکت مهندسین مشاور سرمدنگار با دارا بودن رتبه‌های مشاور نقشه برداری و فتوگرامتری از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، به عنوان مشاور منتخب از سوی شرکت انتقال گاز ایران، وظیفۀ تهیۀ نقشه به مقیاس ۱/۲۰۰ از حریم خطوط انتقال گاز با استفاده از روش‌های نوین فتوگرامتری و پهپادهای پیشرفتۀ نقشه‌برداری را با اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح برعهده گرفته است.

اطلاعات پروژه

بروز رسانی نقشه پارسلی شهر قم

با توجه به اهمیت نقشه‌های پارسلی دقیق جهت تخصیص کدپستی تعریف شده به هریک از واحدهای موجود در پارسل‌های سطح شهر، سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولی نقشه و اطلاعات مکانی استان و اداره کل پست به عنوان متولی تخصیص و نگهداری کدپستی، پروژه بروز رسانی نقشه‌های پارسلی شهر قم با استفاده از تصاویر ماهواره ای Worldview را به شرکت مهندسین مشاور سرمدنگار واگذار نمود.

اطلاعات پروژه

بهنگام‌سازی نقشه‌های شهر قم

با توجه به سرشماری نفوس و مسکن با بازه‌های 5 ساله در کشور و قدمت نقشه‌های شهری و آبادی‌های استان قم، پروژه بهنگام سازی این نقشه‌ها از اهمیت بسیار زیادی برای سازمان برنامه و بودجه استان به عنوان متولی سرشماری برخوردار است. پروژه بهنگام سازی نقشه‌های شهری و آبادی‌های بلوکه استان قم یکی از این دست پروژه‌ها می‌باشد که توسط شرکت مهندسین مشاور سرمدنگار به عنوان شرکت مشاور نقشه‌برداری بومی استان، انجام پذیرفته است.

اطلاعات پروژه