فتوگرامتری و سنجش از راه دور

تهیه تصاویر حریم خطوط لوله انتقال گاز به روش فتوگرامتری با پهباد نقشه‌برداری

شرکت انتقال گاز ایران به عنوان بزرگترین زیرمجموعه شرکت گاز ملی ایران وظیفۀ مدیریت، حفظ، نگهداشت و بهره‌برداری بخش عظیمی از دارایی‌های صنعت گاز کشور را برعهده دارد. این شرکت از لحاظ حجم خطوط لوله و تأسیسات تحت بهره‌برداری (بیش از 36 هزار کیلومتر خط لوله و 81 ایستگاه تقویت فشار گاز)، رتبه نخست را در آسیا و خاورمیانه و رتبه چهارم را در جهان پس از کشورهای آمریکا، روسیه و کانادا به خود اختصاص داده است. شرکت مهندسین مشاور سرمدنگار با دارا بودن رتبه‌های مشاور نقشه برداری و فتوگرامتری از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، به عنوان مشاور منتخب از سوی شرکت انتقال گاز ایران، وظیفۀ تهیۀ نقشه به مقیاس ۱/۲۰۰ از حریم خطوط انتقال گاز با استفاده از روش‌های نوین فتوگرامتری و پهبادهای پیشرفتۀ نقشه‌برداری را با اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح برعهده گرفته است.

اطلاعات پروژه

بروز رسانی نقشه پارسلی شهر قم

با توجه به اهمیت نقشه‌های پارسلی دقیق جهت تخصیص کدپستی تعریف شده به هریک از واحدهای موجود در پارسل‌های سطح شهر، سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولی نقشه و اطلاعات مکانی استان و اداره کل پست به عنوان متولی تخصیص و نگهداری کدپستی، پروژه بروز رسانی نقشه‌های پارسلی شهر قم با استفاده از تصاویر ماهواره ای Worldview را به شرکت مهندسین مشاور سرمدنگار واگذار نمود.

اطلاعات پروژه

بهنگام‌سازی نقشه‌های شهر قم

با توجه به سرشماری نفوس و مسکن با بازه‌های 5 ساله در کشور و قدمت نقشه‌های شهری و آبادی‌های استان قم، پروژه بهنگام سازی این نقشه‌ها از اهمیت بسیار زیادی برای سازمان برنامه و بودجه استان به عنوان متولی سرشماری برخوردار است. پروژه بهنگام سازی نقشه‌های شهری و آبادی‌های بلوکه استان قم یکی از این دست پروژه‌ها می‌باشد که توسط شرکت مهندسین مشاور سرمدنگار به عنوان شرکت مشاور نقشه‌برداری بومی استان، انجام پذیرفته است.

اطلاعات پروژه