آشکارسازی تأسیسات زیر سطحی (GPR)

عملیات ژئورادار حفره های اطراف لوله های فاضلاب شهر تهران

با توجه به وقوع نشست در خیابانهای شهر تهران که هر از چندگاهی باعث بروز مشکلات متعدد در سطح کلان شهر تهران می گردد یکی از اهداف اکثر ارگانها و سازمانهای خدماتی شهر تهران یافتن علل و عوامل این حوادث و یافتن راهکار مقابله با آنها می باشد.

اطلاعات پروژه

شناسایی و نقشه‌برداری مسیرهای نامعلوم فیبر نوری

یکی از زمینه‌های تخصصی فعالیت شرکت مهندسین مشاور سرمدنگار شناسایی عوارض و تأسیسات زیرزمینی با استفاده از دستگاه رادار نفوذی زمین یا GPR می‌باشد. با توجه به اهمیت محل عبور فیبر نوری در سطح شهر تهران، شرکت کنترل ترافیک تهران وابسته به شهرداری تهران به عنوان متولی ایجاد و نگهداری مسیرهای فیبرنوری شهرداری تهران همواره نیازمند ازبیلت‌های مشخص و دقیق از مسیر نامعلوم فیبرهای نوری کار شده در سال‌های قبل است وبدین منظور پروژۀ شناسایی مسیرهای نامعلوم زیرسطحی فیبر نوری سطح شهر تهران با استفاده از دستگاه GPR(رادار نفوذی زمین) را به شرکت سرمدنگار به عنوان شرکت مهندسین مشاور نقشه‌برداری واگذار نمود.

اطلاعات پروژه

شناسایی و نقشه برداری مسیر انتقال و توزیع آب‌شهری با استفاده از دستگاه GPR

پروژۀ شناسایی و نقشه‌برداری بخش‌هایی از خط اصلی انتقال آب شهر تهران از آبگیر بیلقان به سمت تصفیه خانه شهر زیبا با مدیریت شرکت تأمین و تصفیه آب و فاضلاب شهر تهران توسط تیم اجرایی شرکت مشاور نقشه‌برداری سرمدنگار انجام گرفت. در این پروژه عملیات نقشه‌برداری جهت تهیه ازبیلت دو لولۀ بزرگ با قطر تقریبی 2000 میلی‌متر از نوع سیمانی در دو محدوده شهرک شهید باقری تهران و کارگاه بیمارستان در حال ساخت شریعتی با استفاده از تجهیزاتی از قبیل EM Locator و دستگاه GPR یا رادار نفوذی زمین توسط شرکت مهندسین مشاور سرمدنگار انجام پذیرفت.

اطلاعات پروژه

عملیات پیمایش ژئورادار خطوط اصلی فاضلاب تهران با استفاده از دستگاه GPR

شناسایی و آشکارسازی مسیر و محل عبور تأسیسات زیرزمینی و حفره‌های موجود در مسیر این خطوط از مهم‌ترین دغدغه‌های شرکت‎های خدمات رسان کشور از جمله شرکت فاضلاب می‌باشد. شرکت مهندسین مشاور سرمدنگار به عنوان شرکت مشاور نقشه‌برداری با در اختیار داشتن پیشرفته‌ترین تکنولوژی موجود از قبیل دستگاه رادار نفوذی زمین GPR شرکت مالا سوئد و EM Locator شرکت C.Scope انگلستان و با توجه به تیم متخصص نقشه برداری جهت تهیه نقشه تأسیسات و حفره‌های زیرزمینی با دقت قابل توجه، فعالیت خود را با شرکت فاضلاب تهران آغاز و امیدوار است به نتایج مطلوب در جهت رسیدن به نقشه‌های زیرزمینی با دقت بالا دست یابد.

اطلاعات پروژه