عملیات پیمایش ژئورادار خطوط اصلی فاضلاب تهران با استفاده از دستگاه GPR

عملیات پیمایش ژئورادار جهت شناسایی مسیر زیرسطحی و حفره‌های ایجاد شده خطوط اصلی فاضلاب تهران

   ۱۳۹۸    شرکت فاضلاب تهران   

توضیحات پروژه