انجام خدمات نقشه‌برداری مربوط به پایانه جدید مسافربری شرق تهران

انجام خدمات نقشه‌برداری و نظارت عالیه بر پیمانکار مربوط به پایانۀ جدید مسافربری شرق تهران

   ۱۳۹۵-۱۳۹۶‍    سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران-سازمان پایانه های مسافربری و پارکسوارها   

توضیحات پروژه