نقشه‌برداری محاسبه دفرمگی مخازن پالایشگاه تهران

برداشت و محاسبه تغییر شکل (دفرمگی) مخازن فراورده های نفتی پالایشگاه تهران

   ۱۳۹۳    شرکت خدمات کنترل کیفی IGS – پالایشگاه نفت و فرآورده های نفتی تهران   

توضیحات پروژه