تهیه مدل سه‌بعدی با استفاده از پهپاد نقشه‌برداری از محدوده منزل نیما یوشیج و خیابان سیمین دانشور

   1398/9/5    اخبار

تهیه مدل سه‌بعدی با استفاده از پهپاد نقشه‌برداری از محدوده منزل نیما یوشیج و خیابان سیمین دانشور