آشکارسازی تاسیسات زیر سطحی

شناسایی و نقشه‌برداری مسیرهای نامعلوم فیبر نوری

یکی از زمینه‌های تخصصی فعالیت شرکت مهندسین مشاور سرمدنگار شناسایی عوارض و تأسیسات زیرزمینی با استفاده از دستگاه GPR یا رادار نفوذی زمین می‌باشد. با توجه به اهمیت محل عبور فیبر نوری در سطح شهر تهران، شرکت کنترل ترافیک تهران وابسته به شهرداری تهران همواره نیازمند ازبیلت‌های مشخص و دقیق از مسیر فیبرهای نوری کار شده در سال‌های قبل است وبدین منظور پروژۀ شناسایی مسیرهای نامعلوم زیرسطحی فیبر نوری سطح شهر تهران را به شرکت سرمدنگار به عنوان شرکت مشاور نقشه‌برداری واگذار نمود.

اطلاعات پروژه

شناسایی و نقشه برداری مسیر انتقال و توزیع آب‌شهری

پروژۀ شناسایی و نقشه‌برداری بخش‌هایی از خط اصلی انتقال آب شهر تهران از آبگیر بیلقان به سمت تصفیه خانه شهر زیبا با مدیریت شرکت تأمین و تصفیه آب و فاضلاب شهر تهران توسط تیم اجرایی شرکت مشاور نقشه‌برداری سرمدنگار انجام گرفت. در این پروژه عملیات نقشه‌برداری جهت تهیه ازبیلت دو لولۀ بزرگ با قطر تقریبی 2000 میلی‌متر از نوع سیمانی در دو محدوده شهرک شهید باقری تهران و کارگاه بیمارستان در حال ساخت شریعتی با استفاده از تجهیزاتی از قبیل EM Locator و GPR یا رادار نفوذی زمین توسط شرکت مهندسین مشاور سرمدنگار انجام پذیرفت.

اطلاعات پروژه

شناسایی تأسیسات زیر‌سطحی پالایشگاه لاوان

شناسایی و نقشه‌برداری تأسیسات زیرسطحی پالایشگاه لاوان شامل خطوط آتش‌نشانی، فرآورده‌های نفتی، خط انتقال آب خنک‌کننده، و شبکه کابل‌های فشار قوی و متوسط که در سال 1387 با نظارت مهندسین مشاور سرمدنگار انجام شد.

اطلاعات پروژه

انجام خدمات آشکارسازی تاسیسات زیرسطحی محدوده شهرداری منطقه۱۷ تهران

یکی از مسئولیت‌ها و وظایف مهم شهرداری‌ها بخصوص در نواحی و مناطق پرتراکم شهری رسیدگی به وضعیت سیستم جمع‌آوری آب‌های سطحی، تاسیسات، کانال‌ها و مسیرهای اصلی زیرزمینی فاضلاب شهری است چرا که عدم اطلاع از مسیر دقیق و درست تاسیسات زیرزمینی می‌تواند باعث آب‌گرفتگی معابر، نفوذ فاضلاب شهری به معابر عمومی و به خطر افتادن بهداشت و سلامت عمومی محیط شهری گردد. با توجه به اهمیت این موضوع شهرداری منطقه ۱۷ تهران عملیات آشکارسازی تاسیسات زیرسطحی و نقشه‌برداری از کانال‌های جمع‌آوری آب‌های سطحی منطقه و همچنین نقشه‌برداری از کانال و تاسیسات زیرزمینی بزرگراه شهید چراغی که یکی از کانال‌های انتقال آب مهم واصلی جنوب غربی شهر تهران است به شرکت مهندسین مشاور سرمدنگار سپرد.

اطلاعات پروژه